MS Project 2010 / 2013- Zarządzanie projektami Rzeszów

2018-05-14 09:00
2018-05-16 16:00
Data: 
Poniedziałek, 14 Maj, 2018 - 09:00 - Środa, 16 Maj, 2018 - 16:00

Kod: SZK-MSP-R10

 

Charakterystyka kursu

Szkolenie obejmuje wstępne informacje o zarządzaniu projektami oraz tworzenie projektu w MS Project: przygotowanie harmonogramu zadań; zarządzanie zasobami materiałowymi i ludzkimi, planowanie kosztów, realizację i śledzenie zadań.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony dla osób zajmujących się zarządzaniem zasobami i planowaniem.

 

Wymagania wstępne

Znajomość systemu Windows i podstawowa znajomość pakietu MS Office.

 

Czas trwania

24 godziny lekcyjne

 

Zagadnienia

Wprowadzenie:
         Definicja projektu
         Kluczowe zasady tworzenia projektów
         Model trójkąta
Obsługa:
         Instalacja aplikacji
         Charakterystyka MS Project
         Pomoc
         Zapisywanie, wyszukiwanie, otwieranie projektu
         Podstawowe widoki
Harmonogram:
         Reguły tworzenia harmonogramów
         Typy harmonogramów
         Kalendarze projektowe
         Wprowadzanie zadań do harmonogramu
         Edycja zadań w harmonogramie
         Czas trwania zadań
         Czas ciągły zadań
         Czas szacowany w zadaniach
         Priorytet projektu i zadań
         Współzależności pomiędzy zadaniami
         Wyprzedzenie i zwłoka
         Kamienie milowe
         Wizualizacja zadań w różnych widokach
Optymalizacja harmonogramu:
         Ograniczenia w zadaniach
         Termin ostateczny
         Zadania krytyczne
         Ścieżka krytyczna
         Zapas czasu w projekcie
         Skracanie ścieżki krytycznej
         Dostosowanie widoków
Zasoby:
         Definicja zasobów
         Koszty zmienne zasobów
         Koszty jednorazowego wykonania
         Tabele stawek
         Dostępność zasobów
         Praca - definicja
         Stałe w równaniu pracy
         Nakłady pracy
         Alokacja zasobów
         Przeciążenia zasobów
         Bilansowanie zasobów
Koszty:
         Koszty stałe
         Kontrola kosztów
         Koszty projektu, zadań, zasobów i pracy
Realizacja projektu:
         Metody realizacji projektu
         Plan bazowy
         Analiza stanu
         Analiza odchyleń
         Zmiany w projekcie
Raporty:
         Raporty w MS Project
         Tworzenie raportów użytkownika
Wyszukiwanie danych:
         Sortowanie danych
         Filtry
         Grupowanie danych

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik powinien umieć tworzyć własne projekty w programie MS Project oraz radzić sobie z podstawowymi problemami gospodarowania zasobami. Powinien umieć również realizować zadania w projekcie i śledzić te zmiany, które w nim zachodzą. Badać odchylenia harmonogramowe oraz kosztowe przy realizacji projektu.