MS Excel - kurs zaawansowany Lublin

2018-05-08 09:00
2018-05-09 16:00
Data: 
Wtorek, 8 Maj, 2018 - 09:00 - Środa, 9 Maj, 2018 - 16:00

Kod: SZK-EXC-ZAA

 

Cena już od 510 PLN od osoby

Zgłoś uczestników szkolenia >>

 

Charakterystyka kursu

Kurs obejmuje zaawansowane metody obróbki danych w arkuszu, generowanie różnych typów wykresów, pracę z wieloma skoroszytami, tworzenie zestawień i podsumowań, tworzenie zaawansowanych formuł i list arkuszowych, analizę danych za pomocą tabel przestawnych, tworzenie makr, dostosowywanie pasków narzędzi, podstawy wykorzystywania danych z innych źródeł niż arkusz kalkulacyjny (baza danych Oracle, Microsoft Access i Microsoft Query). Szkolenie bazuje - w zależności od potrzeb klienta - na dowolnej wersji arkusza.

 

Profil słuchaczy

Kurs przeznaczony jest dla osób znających arkusz kalkulacyjny, pragnących zapoznać się z możliwościami analizy i prezentacji danych, oraz zaawansowanego wprowadzania i formatowania danych.

 

Wymagania wstępne

Od uczestników szkolenia wymagana jest znajomość środowiska Windows oraz zagadnień poruszanych na szkoleniu Microsoft Excel – kurs podstawowy.

 

Czas trwania

24 godziny lekcyjne

 

Zagadnienia

Zaawansowana edycja danych
Wklejanie specjalne
Transpozycja
Ukrywanie danych
Nadawanie nazw komórkom i obszarom
Operacje na obszarach
Odwołania cykliczne
Praca z szablonami
Typy szablonów w Excelu
Tworzenie nowych szablonów
Modyfikacja szablonów
Zarządzanie szablonami
Wykorzystanie istniejących szablonów
Zaawansowane formatowanie danych
Formatowanie warunkowe
Konspekty
Style
Wykonywanie obliczeń za pomocą formuł i funkcji
Przykłady funkcji logicznych, np. JEŻELI
Przykłady funkcji zagnieżdzonych
Funkcje daty i czasu, np: NETWORKDAYS, WORKDAY, DZIŚ, TERAZ, YEARFRAC, WEEKNUM
Funkcje matematyczne: ZAOKR, ILOCZYN, SUMA.JEŻELI i inne
Funkcje tekstowe – przykłady
Funkcje wyszukiwania i adresu, np.: PODAJ.POZYCJĘ, WYSZUKAJ
Funkcje informacyjne – przykłady
Formuły tablicowe
Odwołania krzyżowe
Listy arkuszowe
Tworzenie list arkuszowych
Zastosowanie list arkuszowych
Tworzenie wykresów
Tworzenie zaawansowanych wykresów
Tworzenie nowych typów wykresów – wykresy użytkownika
Wyszukiwanie danych
Sortowanie danych
Metody filtrowania danych
Praca z bazami danych
Tworzenie bazy danych w arkuszu
Użycie formularza do operacji na rekordach
Wykorzystywanie makr do automatyzacji zadań w arkuszach
Rejestrowanie makr
Modyfikacja i optymalizacja makr
Tworzenie formularzy ekranowych lub drukowanych
Tworzenie okien dialogowych
Tworzenie kontrolek okien dialogowych
Sumy pośrednie
Tworzenie sum pośrednich
Zastosowanie sum pośrednich
Analizowanie danych za pomocą tabel przestawnych
Pojęcie tabeli przestawnej
Tworzenie tabel przestawnych
Szkielet tabeli przestawnej
Modyfikacje tabel przestawnych
Obliczenia na tabeli przestawnej
Przykłady użycia tabel przestawnych
Wykresy przestawne
Raporty tabeli przestawnej
Analiza „co jeśli”
Zastosowanie analizy „co jeśli”
Importowanie i eksportowanie danych
Importowanie danych z innych aplikacji
Eksportowanie danych do innych aplikacji
Elementy graficzne – obrazy danych
Dynamiczne i statyczne obrazy danych
Zarządzanie zeszytami
Zabezpieczenia zeszytów hasłami
Zastosowanie podsumowania w zeszytach

 

Wiedza z kursu

Po ukończeniu kursu uczestnik będzie posiadał wiedzę na temat zaawansowanych sposobów: formatowania danych,tworzenia wykresów użytkownika, analizowania danych, korzystania z formuł i funkcji, wykorzystania szablonów,tworzenia makr.